SQUIDS - Nisa RestaurantSQUIDS

1. SOTONG GORENG BIASA

(fried squids - mực chiên)

2. SOTONG GORENG SAMBAL

(fried squids with chili sauce - mực chiên sốt ớt)

3. SOTONG GORENG TEPONG

(fried flour squids - mực tẩm bột rán)

4. SOTONG KARI

(squids curry - mực nấu cà ri)

5. SOTONG MASALA

(squids pieces cooked in thick gravy with cashew nuts - mực nấu gia vị và hạt điều)

GRILLED DISHES